O NÁS

Angličtina pro děti od 3 do 12 let Brno-střed

Probouzíme u dětí pozitivní vztah k cizímu jazyku, tak aby ho dříve či později samy vyhledávaly. Dobrý a pevný základ je předpoklad dalšího rozvoje.

Je vědecky dokázané, že pokud se dítě učí druhému jazyku, jeho inteligence se zvyšuje.

Zohledňujeme mentální vývoj dítěte. Během lekcí se nenudí, ani není přetěžováno, zdravě je motivujeme k podání jeho nejlepšího výkonu.

Naše kurzy jsou otevřené všem dětem bez rozdílu.

Mluvíme na děti převážně anglicky, v krajním případě česky např. pro vysvětlení složitějsí aktivity. Rodiče, nebojte se, děti si rychle zvyknou a porozumí. Některé začnou komunikovat dříve, jiné později - nic není špatně.

Kreativní - hravá - zábavná angličtina pro děti

Velký důraz klademe na přirozené a kreativní učení. Děti vnímají angličtinu všemi smysly. Ty nejmladší učíme tzv. metodou mateřského jazyka, ty starší seznamujeme i s gramatikou. Postupujeme podle předem vypracované metodiky.

Používáme současné moderní trendy a výukové aplikace, se kterými si děti mohou vyhrát i doma.

Lekce jsou dlouhé 45 min a probíhají 1x týdně v malých skupinách.

 
   


   
 

LEKTOR

Mgr. Eva Svobodová

Lektorka a majitelka studia Eva založila LilyPond v roce 2017 a rychle si získala dobré jméno mezi rodiči díky své kvalitní výuce a profesionálnímu přístupu. Ke všemu co tvoří přistupuje s péčí a nadšením, její pozitivní nálada vytváří příjemnou atmosféru celého studia. Dlouhé roky praxe, práce s dětmi doma i v zahraničí ukázaly Evě směr, kterým chce studio vést. Je to komplexní výuka angličtiny pro děti od 2 do 11 let s tím, že cílem není kvantita učiva ale jeho kvalita. Eva je certifikovanou lektorkou angličtiny, svoje pedagogické vzdělání si doplnila v zahraničí o certifikáty TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages). Nepřestává na sobě pracovat, navštěvuje vzdělávací semináře a zajímá se o alternativní pedagogiku jako je Montessori nebo Waldorfská škola.

Dětské kurzy angličtiny Brno

 
     
 
   
 
   


   
 

AKTUALITY

Darujte dětem zážitky! Vánoční poukázky na výuku angličtiny jsou vhodným dárkem pod stromeček. Vybírat můžete ze skupinových kurzů nebo individuální výuky. Kontaktujte mě na studio@lilypond.cz. Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje Eva

Přihlašujte se do kurzů na II. pololetí 2019/2020. Více informací a přihlášky najdete v sekci KURZY.

Aktuální fotky z kurzů na

V našich kurzech používáme STORYTELLING pro děti!

Angličtina pro děti Brno

 
     
 
   
 
   


   
 

KURZY

Angličtina pro děti Brno-střed

Nabídka na II. pololetí 2019/2020

S námi se děti učí a rostou! Ve II. pololetí otevíráme kurzy pro děti plné zajímavých a kreativných hodin angličtiny.

Základem kurzů pro nejmenší již od 3 let jsou anglické písničky a říkanky. Pomáhají dětem při vývoji řeči, rozšiřují slovní zásobu a otevírají dveře ke knihám.

Přistoupit může vaše dítě do kurzu prvního čtení a psaní, který je vedený metodou Jolly Phonics.

 Starším dětem nabízíme konverzační kurzy angličtiny.

Výukové materiály jsme vybírali pečlivě, tak aby splňovaly současné výukové trendy. Lekce obohacujeme dalšími podpůrnými materiály jako jsou maňásci, masky, obrázkové karty a příběhy, předměty a jednoduché výrobky. Součástí učebnic je online podpora, vhodná na domácí procvičování. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzovného.

Učebna je v budově ZŠ Husova, Husova 17, 602 00 Brno-střed. Nejbližší tram. zastávky Komenského náměstí (4), Česká (4, 5, 6) a Šilingrovo náměstí (12). Parkování možné v parkovacím domě Domini.

Organizace školního roku

Školní rok začíná 16.9.2019 a končí 12.6.2020. Výuka neprobíhá v době podzimních prázdnin 29.10. a 30.10.2019, vánočních prázdnin 16.12.2019-3.1.2020, pololetních prázdnin 31.1.2020, jarních prázdnin 17.2.–23.2.2020, velikonočních prázdnin 9.4.–10.4.2020, v den pracovního klidu 1.5.2020 a v den státního svátku 8.5.2020.

 
   

 

*Mamas & Papas*

Anglická skupinka pro děti od 3 do 4 let a jejich rodiče

V doprovodu rodičů dělají děti svoje první krůčky v angličtině. Přijímají cizí jazyk přirozeně jako všechno nové, co je v jejich věku obklopuje. Spontánně reagují na příběhy a písničky. Naslouchají a budují si kladný vztah k jazyku. Ke hře a zábavě je motivují loutky a krásně provedená učebnice Jump In! Starter z nakladatelství Oxford University Press, která přirozenou cestou učí sociální a emoční dovednosti. Spojení pohybu, rytmu a jazyka hravou formou děti baví a na lekce se vždy moc těší. Kurz vyučuje lektorka a majitelka studia Eva. Ukázková hodina je možná kdykoliv během šk. roku. Rezervace místa je nutná na studio@lilypond.cz

 
 

*Let´s Play*

Skupinový kurz - angličtina pro děti od 4 do 5 let

Kurz je určen dětem předškolního věku a je založen na příbězích, písničkách a pohybu. Děti se stávají součástí příběhů a jsou tak přirozeně motivovány k mluvení v cizím jazyce. Děti nečtou ani nepíší, jedná se o audioorální metodu výuky. Děti používají nejnovější verzi učebnice Jump In! Level A z dílny Oxford University Press, která učí sociálním a emočním dovednostem. Jako podpůrné výukové materiály používáme maňásky, karty s příběhy, pracovní listy, obrázkové karty a aplikaci, díky níž děti procvičují i doma. Kurz vyučuje lektorka a majitelka studia Eva. Ukázková hodina je možná kdykoliv během šk. roku. Rezervace místa je nutná na studio@lilypond.cz

 

 

*Jolly Phonics*

První čtení a psaní

Skupinový kurz - angličtina pro děti 5-6 let a 7-8 let

Tento kurz je zaměřen na efektivní metodu čtení a psaní v angličtině. O samotné metodě si můžete přečíst článek, který najdete na blogu. Nyní jen to nejdůležitější: Jolly Phonics je ta nejrychlejší a taky nejefektivnější metoda, kterou lze naučit dítě číst a psát v angličtině. (Funguje i pro dospěláka.) Je zábavná a svižná. Používá příběhy, písničky a maňásky, které děti motivují zapojit se do pohybových aktivit. Využívá senzomotorické učení. V kurzu používáme originální výukové materiály přímo z dílny autorů této metody. Základní výukový set se skládá z pracovního sešitu, zpěvníku s přiloženým CD a příběhové knihy. Kurz vyučuje lektorka a majitelka studia Eva. Ukázková hodina je možná kdykoliv během šk. roku. Rezervace místa je nutná na studio@lilypond.cz

 

 

*Enjoy the Time*

Skupinový kurz - angličtina pro děti od 6 do 7 let

V tomto zážitkovém kurzu pro děti mezi 6 a 7 rokem klademe důraz na poslech a komunikaci v angličtině. Děti jsou prostřednictvím písniček, příběhů a her hlouběji seznamovány s cizím jazykem. Super nová učebnice Jump In! Level B z nakladatelství britského Oxford University Press podporuje dětskou představivost a zapojuje smysly. Děti angličtinu používají v situačních a spontánních činnostech. K učebnici náleží online podpora, která vyhovuje domácímu procvičování. Kurz vyučuje lektorka a majitelka studia Eva. Ukázková hodina možná kdykoliv během šk. roku. Rezervace místa je nutná na studio@lilypond.cz

 

 

*Discover the World*

Skupinový kurz - angličtina pro děti od 8 do 9 let

Kurz vhodný pro děti mezi 8 a 9 rokem, kde výuka angličtiny probíhá pomocí příběhů, písní a mezipředmětových vztahů. Děti v roli badatelů zkoumají a objevují různá témata. Výuka kombinuje reálný a smyšlený svět. Konverzace v angličtině se objevuje ve všech aktivitách (dialogy, hry, prezentace). Online podpora vhodná pro opakování. Učebnice z nové řady nakladatelství Oxford University Press s názvem Explore Together Level 2. Kurz vyučuje lektorka a majitelka studia Eva. Ukázková hodina možná kdykoliv během šk. roku. Rezervace místa je nutná na studio@lilypond.cz

 
 

*Let's Talk*

Skupinový kurz - angličtina pro děti od 10 do 12 let

Konverzační kurz vhodný pro děti mezi 10 a 12 rokem, které mají již předchozí zkušenosti s angličtinou. Výuka stále probíhá pomocí příběhů, písní a mezipředmětových vztahů, ale je zaměřená na pokročilou slovní zásobu a gramatiku. Děti v roli badatelů zkoumají a objevují různá témata. Výuka kombinuje reálný a smyšlený svět. Konverzace v angličtině se objevuje ve všech aktivitách (dialogy, hry, prezentace). Online podpora vhodná pro opakování. Učebnice z nové řady nakladatelství Oxford University Press s názvem Explore Together Level 3. Kurz vyučuje lektorka a majitelka studia Eva. Ukázková hodina možná kdykoliv během šk. roku. Rezervace místa je nutná na studio@lilypond.cz

 
   
   
 

ZÁSOBNÍK

 

Jolly Phonics Group 1

Jolly Phonics Group 2

Jolly Phonics Group 3


   


   
 

StoryTelling

Zábavné a poutavé čtení příběhů v angličtině, pohybové aktivity a tvůrčí dílny. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

*Podzimní tvořivé dílny*

Během listopadu se můžete těšit na 3 anglické dílny se storytellingem. Každá dílna má svoje téma a rozvíjí různé jazykové celky. 

Dílna 1 - pátek 1.11. téma Halloween. Vhodná pro děti 7 - 12 let. Během storytellingu potkáme hodnou čarodějku z příběhu Room On The Broom. Zahrajeme si malé divadlo. Potom se rozpohybujeme u anglických rýmů. Na závěr vyrobíme masku na halloweenskou party.

Dílna 2 - pátek 15.11. téma Jolly Phonics. Vhodná pro děti 5 - 7 let. Během dílny se naučíme: • správnou výslovnost zvuků písmen (s, a, t, i, p, n) • 6 krátkých písniček • čtení krátkých slov metodou Jolly Phonics např. it, sit, pat, ant, ... • uvolňovací cviky ruky - nácvik na psaní • psaní prvních písmen s, a, t, i, p, n. Tato dílna je vhodná pro děti, které navštěvují kurz Jolly Phonics jako opakování, ale i pro úplné nováčky, kteří se chtějí s touto metodou seznámit.

Dílna 3 - pátek 29.11. téma Christmas. Vhodná pro děti 6 - 10 let. Nejdříve se děti zapojí do vyprávění příběhu o Gruffalovi pomocí storytellingu. Vyzkouší si jednotlivé role postav. Popíšou svou vlastní příšerku. Potom se začneme ladit na vánoční období rytmickými písničkami, procvičíme slovní zásobu na téma Vánoce a závěrem vyrobíme vánoční koláž.

Děti si s sebou přinesou pouze nůžky, pastelky a přezůvky. Výukový materiál dostanou na místě.

Přihlášku prosím vyplňte v našem on-line formuláři.

 

 
   
 

LilyPond - to pravé místo pro výuku angličtiny!

 
      
   
 

TÁBORY

Letní anglická škola pro děti

LÉTO 2019

Welcome Australia!

Vydej se na cestu do Austrálie a objevuj nový svět. Co si děti z letní školy odnesou? Především zážitky a spoustu aktivní slovní zásoby. Podnikneme dvě dobrodružné cesty: za oceánem a do pouště. Seznámíme se s tradicemi a výtvarným uměním domorodých obyvatel. Neuniknou nám ani typická australská zvířata jako je klokan, koala nebo vombat. Celý týden nás budou doprovázet písničky, hry a příběhy.

Všechny letní školy již proběhly, nové termíny na léto 2020 budou zveřejněny na jaře.

10% sleva pro druhého sourozence.

Přihlásit se můžete na e-mailu studio@lilypond.cz

Sledujte nás!

LilyPond to je radost a zábava!

 
   
      
 

KONTAKT

Mgr. Eva Svobodová

Učebna: ZŠ Husova, Husova 17, 602 00 Brno-střed

Mimo výuku jsem osobně k dispozici po předchozí domluvě.

studio@lilypond.cz

+420 730 500 104

English studio provozuje

ANG People s.r.o.

Kotlářská 670/38, 602 00 Brno

IČO: 05880904

Firma je zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 98701.

U nás můžete platit přes Benefit Plus

 
 
   
 
   

   
 

BLOG

 
 

MILUJU METODU JOLLY PHONICS

Tato metoda výuky angličtiny pro děti mě zcela uchvátila pro svoji hravost a obrovskou efektivitu. Už po pár lekcích začínají děti číst první anglická slova.

Kdy to začalo a jak to celé funguje

Jolly Phonics je důkladně promyšlený systém, který vznikl v 90. letech ve Velké Británii a nyní ho používají děti ve více jak 100 zemí světa. Je oblíbený, protože funguje jak pro děti, které se učí angličtinu jako druhý jazyk, tak pro rodilé mluvčí. Postupně seznamuje s jednotlivými hláskami, každý zvuk hlásky je podpořen písničkou, pohybem, příběhem a interaktivními činnostmi. Děti se učí ve formě hry a používají smysly jako sluch, hmat a zrak, to odpovídá tzv. multisenzoriální metodě. 

Děti se neučí abecedu, ale nejdříve jednotlivé hlásky, kterých je 42 a postupně rozvíjí 5 základních dovedností:

1. Znalost hlásek 2. Znalost formování písmen 3. Utváření slov 4. Identifikace hlásek ve slovech 5. Pravopis nezbedných slovíček

Děti se učí postupně spojovat hlásky ve slova a začínají velmi brzy číst prvná krátká slova.

Každou hlásku se děti učí zvlášť. Mezi první skupinu hlásek patří ty, co se vyslovují nejsnáze (S, A, T, I, P, N) a můžeme z nich poskládat nejvíce krátkých slov jako například it, sip, tip, nap, pan, tap, atd. Každá hláska má své gesto (action), svoji vizuální kartu (flashcard), svůj příběh (story) a písničku (song). Jolly Phonics děti povzbuzuje k tomu, aby psaly plynule a písmenka spojovaly. Děti začínají zjišťovat, jak je slovo tvořeno dohromady tím, že jednotlivá slova píší, je to plynulý proces, který jim zároveň připomíná dávat písmena správně za sebe. Jolly Phonics používá Sassoon Infant druh písma. Nesmím zapomenout na pravopis nezbedných slovíček, ta se děti musí naučit zpaměti. Jsou to slova jako I, the, he, she, me, we, was, do, you, come atd., která vybočují naučeným pravidlům.

Jolly Phonics metoda je tak flexibilní, že zaujme děti jak pokročilé v angličtině, tak úplné začátečníky.

U nás v LilyPond můžete dítě přihlásit do kurzu mezi jeho 5 a 6 rokem věku. Je to ideální doba, kdy je dítě zralé osvojit si současně jak techniku čtení i psaní. Kurzem děti provázejí tři zvířátka had, myška a včelka (Snake, Inky and Bee). Kniha příběhů lákavě představuje jednotlivé hlásky, procvičuje alternativní slova a využívá senzomotorického přístupu. Děti používají pracovní sešit, kde trénují nácvik psaní. Úvodem každé lekce je písnička s pohybem prezentující správnou výslovnost dané hlásky. Malý počet dětí ve skupině zajišťuje téměř individuální přístup. Během 45 minut se aktivity střídají po zhruba 10 minutách, což udržuje efektivitu a dymaniku výuky.

 
   
 

JAK MOC JE PRO DĚTI DŮLEŽITÁ HRA V ROLI

Hra v roli (angl. ROLE PLAY) zahrnuje představivost. Albert Einstein definuje představivost slovy. "Představivost je důležitější než znalosti. Znalost je omezená tím, co právě teď známe a čemu rozumíme, zatímco představivost obsahuje celý svět a všechno čemu chceme porozumět."

Životně důležitá aktivita

 Když děti používají hru v roli, přirozeně se stávají něčím nebo někým jiným. Hra v roli rozvíjí jejich představivost a sociální vývoj, navazuje přátelství díky spolupráci, naslouchání a respektování druhých. Naše děti se během hry učí mnoho dovedností a postojů, zkouší týmovou práci, vyjadřují své pocity. Seznamují se s jinými kulturami a zlepšují své jazykové a pohybové dovednosti. Je to skutečně životně důležitá aktivita.

Hra v roli pomáhá prozkoumat i morální problémy.

Díky hře v roli se umí děti přenést do budoucnosti nebo minulosti a zvládnout tak nelehké situace. Mohou cestovat tam, kde lidé mají zvláštní sílu a věci nejsou úplně normální. Imaginární hra nejen pomáhá intelektuálnímu rozvoji, ale také zlepšuje sociální dovednosti dětí a jejich kreativitu. Kromě toho dává dětem příležitost hrát si na situace, které zažily v reálném životě, tedy i na situace, při kterých se vyskytly nějaké problémy.

Důležité postřehy z hry při zapojení rodiče

Když se do hry v roli zapojí i rodič, je to, jako bychom se dívali do zrcadla. "Považuji tyto chvíle za velmi důležité, protože zjišťuji jak moje dítě reaguje, čeho se bojí nebo na co je obzvlášť hrdé." říká maminka čtyřleté Sáry. Děti mají konečně příležitost vyjádřit své obavy a potřeby, bez toho aby byly posuzovány. Někdy mohou také zveličovat, přece je to jenom hra. Osobně bych ale ráda povzbudila všechny rodiče ke hře v roli se svými dětmi, zvlášť když prochází těžkým obdobím.

Jakou hru v roli jste v poslední době hráli se svým dítětem? Čím vás překvapilo?

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 

REFERENCE

 
 

Angličtina pro děti Brno

Paní Eva je skvělá lektorka, má úžasný přístup k dětem, skvělá forma účení v rámci her, písniček a tvoření. Páťa se do hodiny vždycky strašně moc těší a každýmu, kdo hledá kvalitní výuku angličtiny pro děti, můžu jen doporučit.- Kateřina, maminka

...

Milá Evo, děkuji Vám za profesionální a vždy milý přístup k dětem. Dokážete děti přirozeně motivovat a zaujmout. Syn se na hodiny angličtiny s Vámi vždy těší. Oceňuji i zpětnou vazbu pro rodiče a osobní komunikaci. Děkuji, mohu všem doporučit.-Alžběta, maminka

...

Docela dlouho jsme hledali něco, co by splňovalo naše požadavky - hravé, veselé a v menší skupince dětí. Angličtina s Evou baví moji dceru maximálně, CD které jsme dostali doma hraje téměř nonstop. Pomalu se jí rozšiřuje slovní zásoba, má zájem se dozvídat nová a nová slovíčka. Já jsem spokojená, že má k jazyku pozitivní vztah a zájem se jej učit. Děkujeme!- Lucie, maminka

...

Paní Eva je velice příjemná lektorka s výrazným citem pro děti a s přirozeným respektem. Děti se na hodiny těší, zábavná a hravá forma výuky je pro malé děti nezbytností. Díky názorným pomůckám (hračky, oblečení, potraviny apod.) a aplikacím pro domácí procvičování jsou i u malých dětí výrazné pokroky během několika málo lekcí. Jsme MOC SPOKOJENI!!!- Magdalena, maminka

...

S Evou je výuka angličtiny zajímavá a zábavná. Aktivity podporují fyzickou, mentální a emocionální stránku dětí, a tím se učí vše lépe.
Líbí se mi, že používá pouze fráze, které jsou pro ně užitečné a stimuluje jejich aktivitu o cizí jazyk a kulturu. Dcera je více sebevědomá a spokojená. Doma ráda používá aplikaci quizlet.- Jana, maminka

...

Skvělá kombinace hry a výuky. Nestereotypní výuka, písničky, tvoření, pohybové aktivity. Díky, že předáváte angličtinu tak, že to mou dceru baví. Co víc si přát?- Erika, maminka

...

Aničku nebavila školní angličtina, dokonce se jí bála. Stalo se přesně to, čeho jsme se báli; ve škole to vzali za špatný konec, od první třídy psaly děti písemky, šprtaly se slovíčka, dělaly poslech na známky a podobné nesmysly. Potřebovali jsme najít jinou angličtinu, která by Áně ukázala, že jazyky jsou zábava a hned Evina ukázková lekce nás přesvěčila, že LilyPond je přesně to, co hledáme. Děti u ní mají možnost vstřebávat jazyk všemi smysly - modelovat, zpívat, tančit, ochutnávat, ... a ani si nevšimnou, kolik se toho při tom mimoděk naučí. Strach z angličtiny už u nás doma není téma.- Hana, maminka

Další reference najdete na našem facebooku:

 

Zábavná a efektivní angličtina pro děti Brno-střed

 

 

 

 
   

PODMÍNKY

   
 

 
 
   
 
   

       

Created by ANG People. All rights reserved.